Preview Mode Links will not work in preview mode

Beredsam

Mar 19, 2020

I det 14:e avsnittet av Bredsam pratar Anna Maria Stawreberg, Niklas Kämpargård och Herman Geijer om tre böcker om kriser som kommit ut nyligen. Det är Anna-Maria Stawrebergs  och Torbjörn Selins bok Prepping: Överlevnadshandboken: Kunskap för kris och katastrof, Niklas Kämpargårds bok  Storm, översvämning...


Mar 16, 2020

Extrainsatt avsnitt om Corona. Anna-Maria Stawreberg, Niklas Kämpargård och Herman Geijer pratar om vad vi kan göra som individer för att hantera den framväxande pandemin.

Podden stödjs av studieförbundet ABF.

Musik av Häxhammaren


Mar 5, 2020

Hur agerar vi effektiv som grupper under pressade situationer? Hur speglar populärkulturen verklighetens situationer? Kan vi lära oss något av zombieserier eller zombierfilmer när det gäller gruppdynamik? I Beredsam #13 diskuterar Herman Geijer med Markus Hällgren, professor i företagsekonomi och grundare av