Preview Mode Links will not work in preview mode

Beredsam

Mar 18, 2021

I det 30:e avsnittet av Beredsam pratar Herman Geijer med Viktoria Asp om Krisberedskapsveckan. Krisberedskapsveckan är en årlig återkommande vecka med syftet att öka krismedvetenheten hos befolkningen. Vi pratar om vad vanliga människor kan göra, hur vi kan engagera oss och vad som kommer att hända...


Mar 4, 2021

Kommunikation är ämnet för dagen. Herman Geijer samtalar med Jan-Olof Olsson som jobbar på MSB och är känd från sin medverkan i Nedsläckt land om hur myndigheterna arbetar för att få ut information vid till exempel strömavbrott och hur länge reservkraft i mobilmasterna fungerar.

Musik: Häxhammaren

Podden...