Preview Mode Links will not work in preview mode

Beredsam

May 14, 2021

I det 33:e avsnittet av Beredsam läser Herman Geijer upp texten Teser om Prepping skriven av honom och läkaren och filosofen Mani Shutzberg. Texten bör ses som en analys av samhället och hur preppingen har kommit att bli och behöver inte läsas bokstavligt.  Texten publicerades först gången i Magasinet Ordfront...