Preview Mode Links will not work in preview mode

Beredsam

Dec 16, 2021

I terminens sista avsnitt av Beredsam svarar Herman Geijer, Claes Tovetjärn och Pär Plüschke på lyssnarfrågor. Frågorna som avhandlas handlar om vad som händer när vattnet slutar komma i kranarna, hur vår självförsörjningsgrad ser ut, vad vi gör vid elavbrott samt om hur de tre aktiva poddarna om prepping...


Dec 2, 2021

I avsnitt 39 pratar Herman Geijer med Markus Johansson som arbetar med "storskalig utrymning" och evakueringar på länsstyrelsen i Halland. Vad gör myndigheterna? Vilka scenarion kan föranleda en storskaliga utrymning och vad kan du tänka på som privatperson?

 

Beredsam stöds av ABF

Musik av...