Preview Mode Links will not work in preview mode

Beredsam

Mar 31, 2022

I det 43:e avsnittet av Beredsam samtalar Herman Geijer med krigsvetaren Victor Strömgren Lasell om vilka lärdomar det går att dra av kriget i Ukraina. Hur förs kriget? Går det att förbereda sig på den typen av krig och vilken prepping kan vara effektiv för det?

Victor boktipsar om en gammal bok och Herman om en...


Mar 17, 2022

I avsnitt 42 pratar Herman Geijer med Erik Kjellström om Klimatanpassning. Hur arbetar myndigheterna för att möta extremväder och vad kan vi göra själva?  Vilka typer av hot kommer ett förändrat väder att innebära för oss?

Beredsam stöds av studieförbundet ABF. Läs mer om ABFs satsning på prepping här.


Mar 3, 2022

Vad skulle ett krig i Sverige kunna innebära? Vilka lagar och regler gäller i så fall? Och vad skiljer prepping för krig från prepping för andra typer av kriser. De frågorna och mycket mycket mer diskuterar Herman Geijer, Claes Tovetjärn och Linnea Gullholmer (som är jurist och analytiker på...