Preview Mode Links will not work in preview mode

Beredsam

Apr 28, 2022

I avsnitt 45 av Beredsam pratar Herman Geijer med klimatpsykologen Kata Nylén om visioner, utopier i de mörka framtidsutsikterna vi har. Behövs utopier? Hur kan vi tänka att saker ändå kan vara bra även om vi inte klarar av några klimatmål och mycket annat. Dessutom pratar vi kort med Robert Jonsson som gjort...


Apr 14, 2022

I det 44:e avsnittet av Beredsam pratar Herman Geijer med Ann Enander, professor emerita i ledarskap och ledning vid försvarshögskolan och som även suttit med i Coronakommissionen.  Vi pratar om hur vi beter oss innan, under och efter katastrofer. Om forskningsläget för beteenden vid kriser, panik skillnad på...