Preview Mode Links will not work in preview mode

Beredsam

Nov 17, 2022

I det 47:e avsnittet av Beredsam pratar Herman Geijer med klimatpsykologen Kata Nylén om psykologisk resiliens. Vi pratar om Grit, Kasam, Hardiness och American Psychological Associations (APA) tio punkter för att öka vår psykologiska resiliens inför kriser och katastrofer.

Musiken står som vanligt Häxhammaren...