Preview Mode Links will not work in preview mode

Beredsam


Mar 5, 2020

Hur agerar vi effektiv som grupper under pressade situationer? Hur speglar populärkulturen verklighetens situationer? Kan vi lära oss något av zombieserier eller zombierfilmer när det gäller gruppdynamik? I Beredsam #13 diskuterar Herman Geijer med Markus Hällgren, professor i företagsekonomi och grundare av Tripple ED  dessa frågor och mycket annat. Läs Markus artikel om gruppdynamik i Day of the Dead (1985) här.

Podden stödjs av studieförbundet ABF.

Musik av Häxhammaren

Inspelad i Soundtelling studio