Preview Mode Links will not work in preview mode

Beredsam


Mar 17, 2022

I avsnitt 42 pratar Herman Geijer med Erik Kjellström om Klimatanpassning. Hur arbetar myndigheterna för att möta extremväder och vad kan vi göra själva?  Vilka typer av hot kommer ett förändrat väder att innebära för oss?

Beredsam stöds av studieförbundet ABF. Läs mer om ABFs satsning på prepping här.

Nationella expertrådet för klimatanpassnings rapport

Sammanfattning av IPCC rapporten.

Klotet i P1s avsnitt om klimatanpassning

SMHI webbplats om klimatanpassning