Preview Mode Links will not work in preview mode

Beredsam


Apr 14, 2022

I det 44:e avsnittet av Beredsam pratar Herman Geijer med Ann Enander, professor emerita i ledarskap och ledning vid försvarshögskolan och som även suttit med i Coronakommissionen.  Vi pratar om hur vi beter oss innan, under och efter katastrofer. Om forskningsläget för beteenden vid kriser, panik skillnad på kris- och krigshot, lärdomar av olika kriser och om vad Coronakommissionen kom fram till i sin rapport. 

Podden stöds av ABF