Preview Mode Links will not work in preview mode

Beredsam


Nov 18, 2021

I dagens avsnitt av Beredsam pratar Herman Geijer med Markus Poletti om livsmedelsförsörjning och vilken grad av självförsörjning Sverige egentligen har. I samtalet lyfts också vad du kan göra, ett fossilfritt jordbruk samt hur Sverige och Finland skiljer sig åt i fråga om Beredskap. I boktipset nämns Aktivt hopp av Joanna Macy och Chris Johnston samt Magnus Västerbros bok Svälten.

Beredsam stöds av ABF

Musik av Häxhammaren