Preview Mode Links will not work in preview mode

Beredsam


Oct 7, 2021

Vad har krisberedskap att göra med demokrati? Efter den femte krisberedskapsveckan diskuterar Pär Plüschke och Herman Geijer demokrati. Hur kan förberedelser bidra till demokratin? Varför är organisering viktigt och varför du bör organisera dig där du bor. Vi diskuterar ett samtal som MSB hade och hur vi kan stärka vår handlingskraft genom att vara mer förberedda.

Beredsam stöds av ABF

Musik av Häxhammaren