Preview Mode Links will not work in preview mode

Beredsam


Nov 14, 2019

I det elfte avsnittet av Beredsam diskuterar Herman Geijer kris och katastrofbeteenden med professor Misse Wester. Samtalet handlar om vad vi kan göra för att mentalt förbereda oss för kriser, om katastrofmytologi och förväntningar på beteenden och hur vi tolkar olika situationer olika beroende på vad vi varit med om. I avsnittet pratar vi också om elitpanik och åskådareffekten och allmänt kring beteenden vi ofta ser.

Podden stödjs av studieförbundet ABF.

Musik av Häxhammaren

Inspelad i Soundtelling studio