Preview Mode Links will not work in preview mode

Beredsam


Mar 4, 2021

Kommunikation är ämnet för dagen. Herman Geijer samtalar med Jan-Olof Olsson som jobbar på MSB och är känd från sin medverkan i Nedsläckt land om hur myndigheterna arbetar för att få ut information vid till exempel strömavbrott och hur länge reservkraft i mobilmasterna fungerar.

Musik: Häxhammaren

Podden stöds av ABF