Preview Mode Links will not work in preview mode

Beredsam


Nov 19, 2020

Kroppen har vi alltid med oss och i överlevnads- eller krissituationer behöver vi ha en kropp som fungerar så bra det går under förutsättningarna. Att just träna upp kroppen är en viktig del för att fungera bra i krissituationer. Men hur kommer du igång? Vad bör du träna? Och hur lite träning behövs? Det här pratar Herman Geijer med crossfitpionjären Martin Altemark om  i det 26:e avsnittet av Beredsam.

Beredsam stöds av ABF. Läs mer om ABFs preppingsatsning här