Preview Mode Links will not work in preview mode

Beredsam


Nov 17, 2022

I det 47:e avsnittet av Beredsam pratar Herman Geijer med klimatpsykologen Kata Nylén om psykologisk resiliens. Vi pratar om Grit, Kasam, Hardiness och American Psychological Associations (APA) tio punkter för att öka vår psykologiska resiliens inför kriser och katastrofer.

Musiken står som vanligt Häxhammaren för.

Podden stöds av Arbetarnas Bildningsförbund (ABF). Läs mer om deras satsning på prepping här.