Preview Mode Links will not work in preview mode

Beredsam


Apr 2, 2020

I det 15:e avsnittet av Beredsam om rykten och kriser intervjuar Herman Geijer Lars Nord som är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet. Varför sprids rykten vid kriser? Vilka rykten finns och Corona och vad kan vi göra för att bli mer källkritiska.

Studiematerialet om Corona finns här

Podden stödjs av studieförbundet ABF.

Musik av Häxhammaren

Inspelad i Soundtelling studio