Preview Mode Links will not work in preview mode

Beredsam


Apr 15, 2021

I det 32:a avsnittet av Beredsam diskuterar Herman Geijer och Claes Tovetjärn en rapport om svenska folkets krisberedskap med Kristina Syk från Ramboll som varit med och tagit fram rapporten. En intressant del är hur vi kan göra bostadsområden mer resilienta och hur boendet påverkar synen på krisberedskap.

Om Rambolls rapport: https://se.ramboll.com/press/invanarundersokning/krisberedskap

Podden stöds av ABF. Läs mer på www.abf.se/prepping

Musik av Häxhammaren