Preview Mode Links will not work in preview mode

Beredsam


Oct 21, 2021

I det 36:e avsnittet av Beredsam pratar Herman Geijer med Gävles beredskapssamordnare Sofia Sjöblom om översvämningar. Med avstamp i skyfallet i Gävle i mitten av augusti 2021 diskuteras: Vad gör myndigheterna? Vilka blir konsekvenserna? Vad kan du göra själv? 

Beredsam stöds av ABF

Musik: Häxhammaren