Preview Mode Links will not work in preview mode

Beredsam


Apr 28, 2022

I avsnitt 45 av Beredsam pratar Herman Geijer med klimatpsykologen Kata Nylén om visioner, utopier i de mörka framtidsutsikterna vi har. Behövs utopier? Hur kan vi tänka att saker ändå kan vara bra även om vi inte klarar av några klimatmål och mycket annat. Dessutom pratar vi kort med Robert Jonsson som gjort rollspelet Under katastrofen som ABF tagit fram.

 

Beredsam stöds av studieförbundet ABF.

Under katatrofen finns att ladda ned gratis här.