Preview Mode Links will not work in preview mode

Beredsam


Apr 1, 2021

I det 31:a avsnittet av Beredsam pratar Herman Geijer med Claes Tovetjärn som är psykolog med bakgrund inom försvarsmakten. Temat är ondska och godhet i kris- och katastrofsituationer. Samtalet kommer också in på funktionsnedsättningar och att prata med barn om hot och risker.

Beredsam stöds av ABF.

Musik av Häxhammaren