Preview Mode Links will not work in preview mode

Beredsam


Nov 4, 2021

I avsnitt 37 av Beredsam samtalar Herman Geijer med den återkommande gästen Claes Tovetjärn om psykologi och det som kallas "det femte grundbehovet". Är det ett behov? Eller är det ett kluster av olika aspekter av överlevnad som alltid finns där? Dessutom kopplar de ihop behovet med det som ibland kallas "åtta fiender i en överlevnadssituation". Slutligen har de läst den nyligen utkomna Överlev krisen som de tycker olika om.

Beredsam stöds av ABF.

Musik av Häxhammaren.