Preview Mode Links will not work in preview mode

Beredsam


Jun 18, 2020

Skyddsrum är en fråga som ofta dyker upp när det talas om samhällets beredskap. Men behövs de nu egentligen eller är de bara en kvarleva från kalla kriget? Vilka scenarion är de till för och varför är det så fullt med grejer i svenska skyddsrum?

I det 20:e avsnittet av Beredsam pratar Niklas Kämpargård och Herman Geijer med Henrik Larsson från MSB som arbetet mycket med skyddsrum. Vi pratar om gamla och nya skyddsrum, om kontroller av skyddsrum och mycket mycket annat.

Beredsam stöds av studieförbundet ABF. Läs mer på www.abf.se/prepping

Musik: Häxhammaren