Preview Mode Links will not work in preview mode

Beredsam


Feb 18, 2021

I det 28:e avsnittet av Beredsam pratar Herman Geijer med Pär Plüschke om klimatprepping och hur vi kan göra för att både hantera klimatförändringarna och att försöka göra något åt dem. Avsnittet går igenom tre nivåer individens beredskap, beredskap i gemenskap och samhällelig beredskap.

Beredsam stöds av ABF

Musik av Häxhammaren