Preview Mode Links will not work in preview mode

Beredsam


Mar 3, 2022

Vad skulle ett krig i Sverige kunna innebära? Vilka lagar och regler gäller i så fall? Och vad skiljer prepping för krig från prepping för andra typer av kriser. De frågorna och mycket mycket mer diskuterar Herman Geijer, Claes Tovetjärn och Linnea Gullholmer (som är jurist och analytiker på Försvarshögskolan). Det handlar alltså om krig och väpnad konflikt i den 41:a avsnittet av Beredsam.

Du kan ladda ned Om krisen eller kriget kommer här

Boken Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige finns här

Podden stöds av ABF. Klicka på länken för att lära dig mer om hur ABF arbetar med prepping och krisberedskap.

Musik av Häxhammaren