Preview Mode Links will not work in preview mode

Beredsam


Nov 5, 2020

Det går inte att planera allt, och ofta går planer om intet på grund av händelser vi inte kunde förutspå. Går det att träna upp vår förmåga att improvisera vid kriser? Och hur gör vi i så fall? I avsnitt 25 av Beredsam samtalar Herman Geijer med Martin Geijer om improvisation och kreativitet.

Beredsam stöds av ABF

Musik av Häxhammaren