Preview Mode Links will not work in preview mode

Beredsam

Dec 16, 2021

I terminens sista avsnitt av Beredsam svarar Herman Geijer, Claes Tovetjärn och Pär Plüschke på lyssnarfrågor. Frågorna som avhandlas handlar om vad som händer när vattnet slutar komma i kranarna, hur vår självförsörjningsgrad ser ut, vad vi gör vid elavbrott samt om hur de tre aktiva poddarna om prepping...


Dec 2, 2021

I avsnitt 39 pratar Herman Geijer med Markus Johansson som arbetar med "storskalig utrymning" och evakueringar på länsstyrelsen i Halland. Vad gör myndigheterna? Vilka scenarion kan föranleda en storskaliga utrymning och vad kan du tänka på som privatperson?

 

Beredsam stöds av ABF

Musik av...


Nov 18, 2021

I dagens avsnitt av Beredsam pratar Herman Geijer med Markus Poletti om livsmedelsförsörjning och vilken grad av självförsörjning Sverige egentligen har. I samtalet lyfts också vad du kan göra, ett fossilfritt jordbruk samt hur Sverige och Finland skiljer sig åt i fråga om Beredskap. I boktipset nämns Aktivt...


Nov 4, 2021

I avsnitt 37 av Beredsam samtalar Herman Geijer med den återkommande gästen Claes Tovetjärn om psykologi och det som kallas "det femte grundbehovet". Är det ett behov? Eller är det ett kluster av olika aspekter av överlevnad som alltid finns där? Dessutom kopplar de ihop behovet med det som ibland kallas...


Oct 21, 2021

I det 36:e avsnittet av Beredsam pratar Herman Geijer med Gävles beredskapssamordnare Sofia Sjöblom om översvämningar. Med avstamp i skyfallet i Gävle i mitten av augusti 2021 diskuteras: Vad gör myndigheterna? Vilka blir konsekvenserna? Vad kan du göra själv? 

Beredsam stöds av ABF

Musik:...