Preview Mode Links will not work in preview mode

Beredsam

May 12, 2022

I det 46:e avsnittet av Beredsam svarar Herman Geijer och Claes Tovetjärn på lyssnarnas frågor om prepping, kris och överlevnad. Vi svarar på frågor om vatten, att ha saker i källaren, hur du kan börja prata med grannar om prepping och framtidsoro, granatsprutor och mycket annat. Herman tipsar också om sin nya...


Apr 28, 2022

I avsnitt 45 av Beredsam pratar Herman Geijer med klimatpsykologen Kata Nylén om visioner, utopier i de mörka framtidsutsikterna vi har. Behövs utopier? Hur kan vi tänka att saker ändå kan vara bra även om vi inte klarar av några klimatmål och mycket annat. Dessutom pratar vi kort med Robert Jonsson som gjort...


Apr 14, 2022

I det 44:e avsnittet av Beredsam pratar Herman Geijer med Ann Enander, professor emerita i ledarskap och ledning vid försvarshögskolan och som även suttit med i Coronakommissionen.  Vi pratar om hur vi beter oss innan, under och efter katastrofer. Om forskningsläget för beteenden vid kriser, panik skillnad på...


Mar 31, 2022

I det 43:e avsnittet av Beredsam samtalar Herman Geijer med krigsvetaren Victor Strömgren Lasell om vilka lärdomar det går att dra av kriget i Ukraina. Hur förs kriget? Går det att förbereda sig på den typen av krig och vilken prepping kan vara effektiv för det?

Victor boktipsar om en gammal bok och Herman om en...


Mar 17, 2022

I avsnitt 42 pratar Herman Geijer med Erik Kjellström om Klimatanpassning. Hur arbetar myndigheterna för att möta extremväder och vad kan vi göra själva?  Vilka typer av hot kommer ett förändrat väder att innebära för oss?

Beredsam stöds av studieförbundet ABF. Läs mer om ABFs satsning på prepping här.